07:38 ICT Thứ bảy, 20/10/2018
nem cao su tiếng trung thang may gia dinh

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1

TRANG CHỦ » TRANG CHỦ » TIN TỨC - SỰ KIỆN

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - CẤP TIỂU HỌC

Thứ hai - 16/04/2018 16:33 | Đã xem: 428 | Người đăng bài viết: Trần Thị Kim Ngân
Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Cao Lãnh hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện kiểm tra định kỳ cuối năm và tổng kết năm học như sau:

 
I. Mục đích yêu cầu
1. Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình, kế
hoạch dạy học cấp tiểu học;
2. Đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy của các trường tiểu học theo Quy định
chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với học sinh tiểu học được ban hành kèm theo Quyết
định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GDĐT;
3. Kiểm tra định kì để làm căn cứ đánh giá kết quả giảng dạy của giáo
viên tiểu học và kết quả học tập của học sinh; nhằm phát huy kết quả đạt được
và tìm giải pháp khắc phục những hạn chế tại từng trường tiểu học; mỗi giáo
viên sẽ điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh
và quan tâm việc bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành để các em đạt chuẩn kiến
thức, kĩ năng và lên lớp có chất lượng.
II. Nguyên tắc
1. Các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kì khách quan, công bằng,
nghiêm túc, đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh tiểu học.
2. Nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ năng;
chương trình giảm tải nội dung dạy học cấp tiểu học của Bộ GDĐT và trình độ, đối
tượng học sinh. Đề kiểm tra phải đảm bảo kiến thức cơ bản, khả năng ứng dụng và
phát triển tư duy của học sinh; phù hợp đối với từng môn học ở cấp tiểu học.
3. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS cử thành viên tham gia giám
sát công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm tại các trường tiểu học.
 
5. Kết quả bài kiểm tra của học sinh được thông báo đến phụ huynh học
sinh và được lưu giữ lại trường trong những năm học ở tiểu học.
III. Thời gian tổ chức và ra đề kiểm tra:
1.Thời gian kiểm tra: Từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018
- Ngày 21, 22/5/2018 kiểm tra các môn: Khoa, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin
học. Riêng môn Tiếng Anh, Tin học (do có kiểm tra phần nghe và thực hành
trên máy) tùy vào số lượng học sinh của trường, Hiệu trưởng có thể tổ chức cho
học sinh kiểm tra trước ngày 21/5/2018.
- Ngày 23/5/2018 kiểm tra môn Tiếng Việt Khối 1, 2, 3, 4.
- Ngày 24/5/2018 kiểm tra môn Toán Khối 1, 2, 3, 4.
- Ngày 25/5/2018 kiểm tra môn Tiếng Việt và Toán Khối 5
Buổi sáng ngày 25/5/2018 kiểm tra môn Tiếng Việt.
+ Phần đọc hiểu: Thời gian kiểm tra từ 35-40 phút (Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút).
+ Phần viết: Thời gian kiểm tra là 55 phút (CT 20 phút; TLV 35 phút),
(Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút).
Buổi chiều ngày 25/5/2018 kiểm tra môn Toán.
+ Thời gian kiểm tra là 40 phút (Bắt đầu từ 14 giờ ).
2.Công tác kiểm tra, đánh giá:
2.1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ
chức kiểm tra đánh giá học sinh thật nghiêm túc đúng quy định.
2.2. Coi, chấm kiểm tra:
Phân công giáo viên tham gia coi, chấm bài kiểm tra thật khách quan.
- Coi kiểm tra: Giáo viên lớp trên xuống coi kiểm tra học sinh lớp
dưới. Riêng phần đọc chính tả, tùy vào thực tế của trường Hiệu trưởng
phân công giáo viên đọc cho học sinh viết sao cho hợp lý.
- Chấm bài kiểm tra: Theo phương án giáo viên chấm chéo bài kiểm
tra học sinh lớp khác trong cùng khối lớp theo sự phân công của Hội đồng
chấm bài kiểm tra định kỳ của trường.
- Đối với học sinh lớp 5: tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia
giám sát của cán bộ - giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn.
2.3. Nội dung đề kiểm tra:
- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên ôn tập cho học sinh nắm kiến thức cơ bản, không
biên soạn đề cương cho học sinh học thuộc lòng một cách máy móc. Nhà trường soạn
đề kiểm tra theo hướng mở và gắn với thực tiễn, tránh gây áp lực cho học sinh.
- Trường ra đề kiểm tra tất cả các môn học được đánh giá bằng điểm số
cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
 
Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát
triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
- Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;
- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến
thức theo cách hiểu của cá nhân;
- Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn
đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;
- Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới
hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;
Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm,
không cho điểm 0, không cho điểm thập phân. Điểm của bài kiểm tra định kì
không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra
bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể
cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.
2.4. Xét hoàn thành chương trình lớp học:
a) Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các
điều kiện sau:
- Đánh giá định kì về học tập cuối năm học của từng môn học và hoạt động
giáo dục: Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành;
- Đánh giá định kì về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;
- Bài kiểm tra định kì cuối năm học của các môn học đánh giá bằng điểm số đạt
điểm 5 trở lên;
b) Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học,
giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành
chương trình lớp học;
c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện
hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn
học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm
chất, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng xem xét, quyết định việc lên
lớp hoặc ở lại lớp.
Lưu ý: Môn học nào học sinh được tham gia học tập là có tham gia đánh
giá hoàn thành chương trình lớp học và xét khen thưởng.
2.5. Khen thưởng cuối năm học:
- Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả
đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài
kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đánh giá bằng điểm số đạt 9 điểm trở
lên;
 
- Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn
học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể
lớp công nhận;
II. Tổ chức bàn giao chất lượng giáo dục học sinh:
- Giáo viên hoàn thành hồ sơ cá nhân trước ngày 31/05/2018.
- Trường tổ chức họp xét hoàn thành chương trình tiểu học và lập danh
sách học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học gởi về trường THCS trước ngày
30/06/2018. (Riêng các trường phường 1, 2, 3 hoàn thành hồ sơ và lập danh sách gửi về
trường THCS trước ngày 31/5/2018).
- Tổ chức cho giáo viên kiểm tra chéo hồ sơ, ghi nhận và chỉ đạo điều
chỉnh các loại hồ sơ nếu có sai sót.
- Tổ chức bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.
III. Tổ chức tổng kết năm học-báo cáo cuối năm:
1. Việc tổng kết năm học: Thực hiện từ 28/5 đến 31/5/2018.
2. Báo cáo cuối năm
- Báo cáo gửi về Tổ tiểu học – Phòng GDĐT trước ngày 31/05/2018 (các
loại báo cáo, mẫu báo cáo như năm học trước).
- Gửi bộ đề kiểm tra và ma trận tất cả các môn của 5 khối lớp, kể cả môn
Tiếng Anh, Tin học, gửi vào địa chỉ mail ttkngancl.dongthap@moet.edu.vn.
Trên đây là một số nội dung cơ bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ
cuối năm và tổng kết năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố
Cao Lãnh yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực hiện ./.


 

Tác giả bài viết: Trần Thị Kim Ngân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 272

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12309

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 648439

QUẢNG CÁO