08:00 ICT Thứ bảy, 20/10/2018
nem cao su tiếng trung thang may gia dinh

TRANG CHỦ » VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1 KH 500/KH-PGDĐTkiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học và các khoản thu đầu năm học 2018-2019 06/09/2018

KH 500

Tải về
2 CV 480/PGDĐT-KTr: Dạy học 2 buổi/ngày và DTHT 27/08/2018

Dạy học 2 buổi/ngày và DTHT

Tải về
3 CV 434/PGDĐT-KT: Thực hiện các khoản thu đầu năm 13/08/2018

Thực hiện các khoản thu đầu năm

Tải về
4 Hướng dẫn số 455/HD-PGDĐT 28/08/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp Tiểu học - năm học 2017 - 2018

Tải về
5 Một số nội dung liên quan đến Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2013/TTBNV 07/08/2017

Một số nội dung liên quan đến Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT và Thông tư 08/2013/TTBNV

Tải về
6 DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2017-2020 02/06/2017

DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2017-2020

Tải về
7 Công văn số 291/CV-PGDĐT 26/05/2017

Phân công thẩm định điểm thi đua năm học 2016 - 2017

Tải về
8 Hướng dẫn số 261/HD-PGDĐT 15/05/2017

Hướng dẫn xét thi đua năm học 2016-2017

Tải về
9 Hướng dẫn số 192/PGDĐT-VP 19/04/2017

Thực hiện SKKN từ năm học 2016-2017

Tải về
10 Công văn số 171/PGDĐT-KTr 05/04/2017

Thực hiện dạy 02 buổi/ngày và dạy thêm học thêm

Tải về
11 Ke hoach so 50/KH-PGDĐT 03/02/2017

Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2017

Tải về
12 Công văn 581/PGDĐT Quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử 20/10/2016

Công văn quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử

Tải về
13 Công văn 573/PGDĐT-VP Chế độ thông tin báo cáo 14/10/2016

Công văn hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo

Tải về
14 Công văn 532/PGDĐT Nhiệm vụ CNTT 30/09/2016

Nhiệm vụ CNTT-TB-TV

Tải về