07:00 ICT Thứ bảy, 20/10/2018
nem cao su tiếng trung thang may gia dinh

Tổ chuyên môn

Thứ hai - 26/10/2015 09:17 | Đã xem: 3515 | Người đăng bài viết: VPS
Tổ chuyên môn
Tổ Văn phòng - Chính trị, tư tưởng
Chuyên viên:                Phan Tấn Lộc
Trình độ chuyên môn
:
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:       0673885577
Địa chỉ email:               ptloccl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động         0977 091 009
Địa chỉ nhà riêng:        xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên (biệt phái):  Phạm Trọng Nhân Đức
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh học
Điện thoại cơ quan:       0673851356
Địa chỉ email:               phamducsps@gmail.com
Điện thoại di động         0972 690 699
Địa chỉ nhà riêng:        phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Cán sự:                       Nguyễn Thị Thu Kiều
Trình độ chuyên môn
:
Trung cấp Tài chính - Kế toán
Điện thoại cơ quan:       0673870341
Địa chỉ email:               nttkieucl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động         0120 3076 926
Địa chỉ nhà riêng:         phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên (biệt phái):  Nguyễn Thành Luân
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học
Điện thoại cơ quan:       0673851356
Địa chỉ email:               thieunhidatsenhong@gmail.com
Điện thoại di động         0945 939 881
Địa chỉ nhà riêng:        xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
 

Tổ Nghiệp vụ - Kiểm tra
Chuyên viên:                Nguyễn Minh Thanh
Trình độ chuyên môn
:
Thạc sĩ Ngữ văn
Điện thoại cơ quan:      0673851056
Địa chỉ email:               nmthanhcl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động         0913 830 854
Địa chỉ nhà riêng:   116/6 ấp Đông Bình xã Hòa An, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên (biệt phái):Nguyễn Huỳnh Thơ
Trình độ chuyên môn
:
Đại học Mầm non
Điện thoại cơ quan:        0673824424
Địa chỉ email:               nhthocl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động         0904 537 769
Địa chỉ nhà riêng:             phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên:                Trần Thị Kim Ngân
Trình độ chuyên môn
Đại học Tiểu học
Điện thoại cơ quan:       0673854424
Địa chỉ email:                ttkngancl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động         0947 039 897
Địa chỉ nhà riêng:              178 tổ 5 ấp Hòa Lợi xã Hòa An, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên (biệt phái):  Huỳnh Ngọc Sơn
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh học
Điện thoại cơ quan:       067370343
Địa chỉ email:               sonsinhtpcl@gmail.com
Điện thoại di động         0919 408 085
Địa chỉ nhà riêng:        phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên (biệt phái):Nguyễn Thị Trang
Trình độ chuyên môn
:
Đại học Mầm non
Điện thoại cơ quan:        0673885577
Địa chỉ email:               nguyenthitrangtinhthoi@gmail.com
Điện thoại di động         0946 272 705
Địa chỉ nhà riêng:             xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổ Tài chính - Tổ chức cán bộ

Chuyên viên (biệt phái):  Lương Nguyễn Duy Thanh
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:       0673852156
Địa chỉ email:                lnduythanh@gmail.com
Điện thoại di động         0979 475 767
Địa chỉ nhà riêng:              phường 6, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chuyên viên:                 Nguyễn Phúc Anh Khôi
Trình độ chuyên môn
:  
Đại học Tiếng Anh
Điện thoại cơ quan:        0673870343
Địa chỉ email:                 npakhoicl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động          0908 680 392
Địa chỉ nhà riêng:          290 tổ 23 phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Kế toán trưởng:             Huỳnh Thị Diện
Trình độ chuyên môn
:  
Đại học Tài chính - Kế toán
Điện thoại cơ quan:        0673870341
Địa chỉ email:                 huynhdien1804@gmail.com
Điện thoại di động        0165 3085 313
Địa chỉ nhà riêng:            phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chuyên viên (biệt phái):  Võ Vĩnh Đoàn
Trình độ chuyên môn
:  
Đại học Toán
Điện thoại cơ quan:        0673851056
Địa chỉ email:                 vvdoancl.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại di động        0918 858 696
Địa chỉ nhà riêng:            phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


 

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1